امنیت بی سیم - شبکه

امنیت بی سیم - شبکه

شبکه بی سیم(Wireless network) ممکن است براساس طیف عملیاتی که ارائه می دهد، به دسته های مختلف طبقه بندی شود. شایع ترین شیوه طبقه بندی شبکه های بی سیم را در جدول زیر مشاهده می کنید. این شیوه طبقه بندی شبکه های بی سیم را به چهار دسته تقسیم می کند، شما می توانید کاربرد و منطقه پوشش این شبکه ها را مشاهده کنید.

خواندن ادامه ی مطلب

امنیت بی سیم – نقطه دسترسی

امنیت بی سیم – نقطه دسترسی

Access Point یا AP (نقطه دسترسی)، گره مرکزی در پیاده سازی بی سیم 802.11 است. نقطه دسترسی رابط میان شبکه های بی سیم و با سیم است که تمام Wireless clients (مشتریان بی سیم) را به تبادل اطلاعات مرتبط می کند.

برای یک محیط خانگی، شما اغلب یک router (روتر)، switch (سوئیچ) و یک AP (نقطه دسترسی) را درون یک جعبه قرار در اختیار دارید که آن را برای این منظور واقعا قابل استفاده می سازد.

خواندن ادامه ی مطلب

صفحه قبل<< صفحه بعد