تگ < a > در HTML

تگ < a > در HTML

تگ <a> در زبان HTML برای ایجاد یک عنصر استفاده می شود این عنصر همچنین به عنوان عنصر "لنگر" یا انکر «anchor» شناخته می شود.عنصر a بیانگر یک لینک «link» است. این معمولا سند HTMLای را به سند HTML دیگر پیوند می زند. شما می توانید از تگ <a> برای لینک کردن متن یا تصویر استفاده کنید. شما می توانید یک بلوک کامل (حاوی چندین عنصر جداگانه) را در صورت لزوم با استفاده از یک عنصر a لینک کنید بنابراین عنصر a محدود به لینک کردن یک متن یا یک تصویر نیست. با این وجود نباید "محتوای تعاملی" وجود داشته باشد.

خواندن ادامه ی مطلب

صفحه قبل<< صفحه بعد