close
تبلیغات در اینترنت
انتخاب آموزش کامپیوتر
انتخاب همه

انتخاب همه

انتخاب همه «Select all» (سِلِکْتْ آلْ) اصطلاحی است که فرآیند انتخاب همه ی متن ها، فایل ها یا سایر اشیائی که در حال حاضر برجسته شده اند را توصیف می کند. در اغلب برنامه ها، کلیدمیانبر Ctrl+A همه چیز را در پنجره فعلی انتخاب یا برجسته «Hightlight» می کند.

خواندن ادامه ی مطلب

صفحه قبل<< صفحه بعد