کسب در آمد از فورکیا
فرمان dir در MS-DOS

فرمان dir در MS-DOS


فرمان دیر یکی از تابع های خط فرمان ویندوز است که فایل های یک پوشه را فهرست می کند. در این پست ما درباره ی دسترسی ها، نگارش و مثال هایی از dir صحبت خواهیم کرد.

تعریف dir

فرمان dir (دایر) می گوید که فضای دیسک چقدر است و همچنین اطلاعات فایل ها و دایرکتوری های موجود را به نمایش می گذارد. به طور پیشفرض، نام، اندازه و زمان آخرین ویرایش هر فایل در دایرکتوری فعلی نمایش داده می شود.

دسترسی

فرمان dir یک فرمان داخلی است که در خط فرمان همه سیستم عامل های مایکروسافت موجود می باشد.

- تمام نسخه های MS-DOS

- ویندوز 95

- ویندوز 97

- ویندوز ME

- ویندوز NT

- ویندوز 2000

- ویندوز XP

- ویندوز Vista

- ویندوز 7

- ویندوز 8

- ویندوز 10

توضیح

دستور dir لیستی از فایل ها و زیر دایرکتوری ها را در یک دایرکتوری نمایش می دهد. با استفاده از گزینه /s، زیر دایرکتوری ها را مجددا دریافت می کند و محتویات آنها را نیز فهرست می کند.

ممکن است گزینه های ذکر شده در زیر در متغییر محیطی DIRCMD به طور پیشفرض تعیین شده باشند. برای لغو گزینه های پیشفرض، برای هر سوئیچ یک پیشوند خط ربط (-) قرار دهید، به عنوان مثال: "/-W"

نگارش

نگارش دستور dir تا حدودی در طول زمان تکامل یافته است. این تکامل را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم:

1- ویندوز 2000 و بعد از آن

2- ویندوز NT و قبل از آن

نگارش در ویندوز 10، 8، 7، ویستا، اکس پی و 2000

DIR [Drive:][path][FileName] [/A[[:]Attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]

[/O[[:]SortOrder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]TimeField]] [/W] [/X] [/4]

توضیحات:

درایو، دایرکتوری یا فایل ها را برای فهرست کردن مشخص می کند. انجام کار برروی چندین فایل مجاز است، مانند: "*.txt *.exe"

[Drive:][Path]

[FileName]

تنها فایل هایی را که ویژگی آنها مشخص شده باشد نمایش می دهد. Attributes (ویژگی ها) یکسری از حروف هستند که هر کدام از این ویژگی ها یک چیز خاص را نشان می دهند، همانطور که در زیر توضیح داده ایم:

D :دایرکتوری ها

R :فایل های فقط خواندنی

H :فایل های مخفی

A :فایل هایی که برای آرشیو آماده شده اند

S : فایل های سیستم

I : فایل های فهرست نشده

L : نقاط بازبینی (بازپرداخت)

- :  پیشوند برای منفی کردن

به عنوان مثال: گزینه "/A:R-A"تنها فایل هایی فقط خواندنی (R) که در (/A:) وجود دارد را نمایش می دهد و فایل های که برای آرشیو آماده شده اند را نمایش نمی دهد.

/A:Attributes

استفاده از فرمت ساده (فقط اطلاعات اصلی یعنی نام فایل ها و پوشه ها نمایش داده می شود(.

/B

نمایش فایل ها با تفکیک حجم هزارتایی (به عنوان مثال، بعد از سه رقم یک کاما قرار می دهد)، که تنظیم پیش فرض است. می توانید با استفاده از /-C جداکننده هزارتایی را غیرفال کنید.

/C

/W به معنای عرض است، اما فایل ها براساس ستون طبقه بندی می شوند نه براساس ردیف.

/w

از حروف کوچک در خروجی استفاده می کند.

/L

فرمت "لیست بلند جدید" که نام فایل ها را در سمت راست قرار می دهد.

/N

مرتب سازی لیست فایل ها با SortOrdera، مجموعه ای از حروف که معیار مرتب سازی را نشان می دهند.

N : با اسم (حروف الفبا)

S : با حجم (کم حجم ها در اولویت قرار دارند)

E : با پسوند فایل (براساس حروف الفبا)

D : با زمان و تاریخ (قدیمی تر ها در اولویت)

G : گروه دایرکتوری ها در اولویت

- :خط ربط برای معکوس کردن عمل

به عنوان مثال، گزینه "/O:D" نمایش فایل ها از قدیمی ترین به جدیدترین، و "/O:-S" نمایش فایل ها از بزرگترین به کوچکترین.

/O:SortOrder

مکث پس از هربار نمایش اطلاعات.

/P

صاحب فایل را نمایش می دهد.

/Q

نمایش جریان داده های جایگزین از فایل.

/R

فایل های بازگشتی را نمایش می دهد و از هرگونه زیر دایرکتوری عبور می کند.

/S

فیلد زمانی نمایش داده شده که برای مرتب سازی استفاده می شود. TimeField می تواند شامل تابع های زیر باشد:

C : زمان ایجاد

A : آخرین زمان دسترسی          

W : آخرین زمان نوشتن

 

به عنوان مثال، زمانی که از گزینه "/T:C," استفاده می کنید، زمانی را که فایل ایجاد شده است نمایش می دهد.

/T TimeField

فرمت لیست عرضی، نمایش نام فایل ها / پوشه ها، در هر خط.

/W

نام های کوتاه تولید شده برای نام فایل های غیر 8dot3 را نمایش می دهد. اگر نام کوتاهی وجود نداشته باشد، بلوک ها در جای خود نمایش داده می شود.

/X

نمایش سال ها با چهار رقم، به عنوان مثال 2019 به جای 19

/4

نگارش در ویندوز MS-DOS, 3.x, 95, 98 و ME

DIR [Drive:][path][FileName] [/P] [/W] [/A[[:]attributes]] [/O[[:]sortorder]] [/S] [/B] [/L] [/V]

توضیحات:

درایو، دایرکتوری یا فایل ها را برای فهرست تعیین می کند. فایل های چندگانه نیز مجاز هستند، مثلا: "*.txt *.exe".

[Drive:][Path]

[FileName]

مکث پس از هربار نمایش اطلاعات.

/P

استفاده از فرمت عرضی فهرست.

/W

فایل ها را فقط با مشخصات تعیین شده فهرست کنید، attributes (صفات / ویژگی) مجموعه ای از حروف است که نشان می دهد.

D : دایرکتوری ها.

R : فایل های فقط خواندنی

H : فایل های مخفی

A : فایل هایی که برای آرشیو آماده شده اند

S : فایل های سیستم

-:است    خط ربط به معنای "منفی"

/A[:Attributes]

مرتب سازی لیست فایل براساس SortOrder.

N : براساس نام (حروف الفبا)

S : براساس حجم (اولویت با کوچکتر)

E : براساس پسوند فایل (حروف الفبا)

D : براساس تاریخ و زمان (اولویت با جدیدترین)

G : اولولیت با گروه دایرکتوری ها

A : براساس آخرین زمان دسترسی (اولیت با جدیدترین)

Perfix : علامت منفی یا خط ربط برای تأثیر معکوس

/O[:SortOrder]

فایل ها و دایرکتوری ها را به صورت بازگشتی فهرست می کند و زیر دایکتوری ها را مرور می کند.

/S

با استفاده از فرمت ساده (بدون اطلاعات عنوان یا خلاصه و گزارش)

/B

با استفاده از حروف کوچک

/L

حالت عمیق (نمایش اطلاعات اضافی)

/V

مثال ها

Dir

تمامی فایل ها و دایرکتوری ها را در دایرکتوری فعلی فهرست می کند.

Dir *.exe

هر فایلی که نام آن دارای پسوند فایل ".exe" است را لیست می کند.

Dir *.txt *.doc

هر فایلی که نام آن دارای پسوند فایل ".txt" یا ".doc" است را فهرست می کند.

Dir /a:d

فقط دایرکتوری ها را فهرست می کند.

Dir /a:r

فقط فایل هایی که ویژگی فقط-خواندنی دارند را فهرتس می کند.

Dir /s

 مجددا لیست فایل ها و دایکتوری ها را در هر زیر دایکتوری قرار می دهد. به عنوان مثال، اگر فعلی شما دایرکتوری روت (ریشه) "C: drive" باشد، این دستور همه فایل ها و دایرکتوری ها را در درایو C: لیست می کند.

Dir /p

مکث پس از هر نمایش خروجی. اگر نمی توانید اطلاعات را پس از خروجی بخوانید از این گزینه استفاده کنید. برای اینکه فهرست فعلی ادامه یابد از شما خواسته می شود یک کلید را فشار دهید (جهت ادامه نمایش اطلاعات).

Dir /w

نام فایل های چندگانه را در هر خط می نویسد، تولید خروجی "عرضی" را نشان می دهد که نام فایل های بیشتری را در یکبار نمایش می دهد. با این حال، اطلاعات دیگر مانند اندازه فایل حذف می شود.

Dir /s /w /p

مجددا تمام فایل ها و دایرکتوری ها را در دایرکتوری فعلی و هر زیر دایرکتوری، در فرمت عرضی نمایش می دهد و پس از هربار نمایش خروجی، یک مکث ایجاد می کند.

Dir /s /w /p "C:Program Files"

همانند فرمان بالا عمل می کند، اما همه چیز را به جای اینکه در دایرکتوری فعلی لیست کند در C:Program Files نمایش می دهد. از آن جا که نام دایرکتوری یعنی (Program Files) دارای یک فضا میان Program و Files است، آن را در میان دو علامت نقل قول قرار می دهیم. اگر اینکار را انجام ندهیم خط فرمان آنرا به عنوان دو گزینه جداگانه تفسیر می کند.

Dir /o:n

لیست فایل ها و دایرکتوری ها را در دایرکتوری فعلی به ترتیب حروف الفبا. این مثال همان است که فقط dir را اجرا می کند، زیرا فایل ها و دایرکتوری ها به صورت پیشفرض به صورت حروف الفبا فهرست شده اند.

Dir /o:-n

لیست فایل ها به ترتیب معکوس حروف الفبا (از حرف آخر به اول).

Dir /s /q /a:sh /p C:Windows

هر فایل و دایرکتوری را در C:Windows و هر یک از زیردایرکتوری های آن (/S) لیست می کند که دارای ویژگی های فایل "مخفی" و "سیستم" هستند (/a:sh). همچنین، صاحب فایل (/q) را هم لیست می کند و پس از هر صفحه خروجی مکث (/P) می کند.

Dir /s | find "i" | more

دستور بالا از نوار عمودی استفاده می کند تا خروجی را از dir به فرمان پیدا کند، و سپس به دستورات بیشتر برود. نتیجه یک لیست از تمام فایل ها و دایرکتوری ها در دایرکتوری ریشه درایو فعلی () با اطلاعات اضافی است. به طور مثال، پیدا کردن همچنین تعداد فایل ها در هر پوشه و مقدار فضای اشغال شده توسط هر یک را نشان می دهد.

Dir > myfile.txt

دستور dir را اجرا می کند، اما خروجی را به فایل myfile.txt هدایت می کند به جای آنکه آن را روی صفحه نمایش دهد. در اینجا، دستور dir هیچ گزینه ای ندارد، امّا تغییر مسیر با هرفرمانی که مشخص می کنید، کار می کند، بنابراین این نیز کار خواهد کرد:

Dir /s /a:hs /q C:/Windows > myfile.txt

برای مشاهده محتویات فایل، می توانید از دستور type استفاده کنید:

Type my file.txt

اگر فایلی خیلی طولانی باشد، می توانید نوع را بیشتر بچرخانید و بعد از هر صفحه یک مکث ایجاد کنید:

Type myfile.txt | more

تبلیغات در پایین ادامه ی مطلب

نظرات شما


  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی