منظور از تراز متن، محل قرار گیری متون در صفحات است و به سه شکل صورت می پذرید.

1-     چپ

2-     راست

3-     مرکز

ما با نام text-align برای ویژگی style می توانیم تراز متن را مشخص کنیم.

مثال تراز متن

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>تراز متن</title>

</head>

<body>

<p style="text-align:left;">این متن در سمت چپ قرار می گیرد</p>

<p style="text-align:right;">این متن در سمت راست قرار می گیرد</p>

<p style="text-align:center">این متن در مرکز صفحه قرار می گیرد</p>

</body>

</html>

نتیجه

تراز متن

جلسه قبل | جلسه بعد


برچسب ها

HTML | CSS | جاوا اسکریپت | اس کیو ال | پی اچ پی | جی کوئری | ایکس ام ال | بوت استرپ | پایتون | جاوا | وب |
آخرین به روزرسانی این مطلب:

2019-04-15T19:42:51


پربازدیدترین

از اینجا می توانیدمحبوب ترین مطالب را مشاهده کنید