در جدول زیر شما تفاوتهای اساسی میان آنالوگ و دیجیتال را مشاهده میکنید:

دیجیتال

آنالوگ

روی سیستم اعداد گسسته عمل میکند.

عملکرد آن برروی سیستم آنالوگ فیزیکی است (دامنه آن پیوسته است).

محاسبات در این سیستم به اعداد باینری تبدیل می شوند (یعنی صفر و یک).

محاسبات در این سیستم عمدتا به معادلات و سپس به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شوند.

برای عملکرد، نیاز به اعداد گسسته است.

برای عملکرد، نیاز به آنالوگ فیزیکی دارد.

به صورت مقادیر گسسته خروجی می دهد.

به شکل "گراف" خروجی می دهد.

دقت بسیار زیاد است.

دقت نسبتا کم است.

با سرعت بسیار بالا انجام می شود.

با سرعت کم انجام می شود.

حافظه ای با ظرفیت بالا دارد.

دارای ظرفیت کم حافظه است.

نرم افزار برای تعدادی از برنامه های کاربردی قابل اجرا است.

نرم افزار محدود به برنامه های خاص است.

بسیار منساب برای برنامه های کاربردی تجاری.

برای برنامه های تجاری به سختی قابل اجرا است.

می تواند داده های آلفا-عددی پردازش کند.

نمی تواند داده های آلفا-عددی را پردازش کند.

نیاز به شبکه های IP دارد.

نیاز به تکنولوژی RF دارد.

کانال های خودکار مورد نیاز وجود دارد.

انتصاب کانال استاتیک.


برچسب ها

آنالوگ چیست | دیجیتال چیست | اعداد گسسته | حافظه | مموری | برنامه های تجاری | داده ها | Data | memory | alpha | آی پی | آر اف | RF | IP |
آخرین به روزرسانی این مطلب:

2019-01-08T04:20:09


پربازدیدترین

از اینجا می توانیدمحبوب ترین مطالب را مشاهده کنید